panelarrow

7 aktier

Placera rätt

Aktier

De allra flesta förknippar aktier med ett långsiktigt sparande där aktiernas värde speglar företagets värde. Men det är inte hela sanningen. Visserligen är en aktie en andel i ett företag vilket betyder att värdet av alla aktier avgör värdet på företaget. Men aktiehandeln handlar lika mycket om förväntningar om hur ett företags kommande rapporter ska vara.

De som förväntar sig att ett företag kommer att leverera mycket bra resultat i kommande årsrapportering kan köpa aktier i ”förväg” för att därmed få dem billigare än innan rapporten blivit offentlig. Om flera tänker lika kommer förväntningarna göra att efterfrågan på aktierna ökar och därmed även priset. Med andra ord styrs aktiens pris i första hand på förväntningar av kommande avkastning.

AktiekurserGenom att små händelser i samhället och delrapporter från företaget kan ge ledtrådar om kommande resultat blir även dessa avgörande händelser för aktiens värdeutveckling. Framförallt är det de som arbetar med s.k. Day Trading som följer dessa ”microförändringar” mycket noga. De köper och säljer aktier ett flertal gånger varje dag för att ta vara på de små förändringar i aktiekursen som kan ske över en eller några få dagar.

Att handla med aktier handlar alltså om att investera i ett företag. Men minst lika mycket om att investera i framtida förväntningar på detta företag. Detta oavsett om man ser sitt aktieinnehav som en långsiktig sparform eller om aktierna ska säljas inom kort genom så kallad Day-Trading.