panelarrow

7 aktier

Placera rätt

Att lära sig mer som chef och ledare

Arbetar du som chef eller ledare så är en del av ditt ansvar att dina medarbetare utvecklas och växer i sina yrkesroller. Det lyfter chefer ofta upp som energigivande i arbetet. Men något du som chef emellanåt glömmer bort är din egen utveckling. Chef eller inte – alla behöver vi känna en utveckling för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Situationen för chefer idag

Chefer mår sämre idag än för ett par år sedan om vi ser till statistik. Som chef har du ofta en hög press med många ansvarsområden du ska hantera samtidigt. Med anledning av detta är det vanligt att du som chef sätter dina egna behov åt sidan för att hinna hantera allt det som brinner i organisationen. Men kanske ska du tänka precis tvärtom? Sätter du av tid till din egen utveckling och ditt eget välmående så är det mycket möjligt att du i slutändan hjälper din organisation mer.

Utveckling för chefer

Du ska även som chef ha en utvecklingsplan som du uppdaterar regelbundet tillsammans med din överordnade. Men ofta får du större ansvar själv för att driva arbetet. Via chefsforum och andra ledarorganisationer finns det ofta en hel del stöd och inspiration att tillgå. Klicka dig vidare online för fler tips så du kan få den utveckling du vill ha.