panelarrow

7 aktier

Placera rätt

Bra besiktnings- och underhållsplaner för industrin

Oavsett om firman behöver se över ventilation, avfallshantering eller rör bör ni ha en fackman som hjälper er. De vet bäst vilka aspekter ni måste beakta och vilka krav som myndigheter ställer.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vilken typ av företag ni än har är arbetsgivaren skyldig att säkerställa god arbetsmiljö. Det innebär att det måste finnas en riskbedömning över arbetsmiljöarbetet och hur åtgärderna är planerade. Självklart kan ingen firma garantera att allt fungerar till 100 procent. Dessutom sker det gradvis förändringar eftersom maskiner och utrustning blir äldre med tiden. Rör och ventilation bör ni se över regelbundet för att förebygga allvarligare problem. Därför är arbetsmiljön något som ni bör arbeta med hela tiden.

Tryckanordningar har speciella krav

Tänk på att ytterligare regler finns för vissa typer av maskiner och anordningar. Om ni har en som arbetar med tryck måste ni skriva en riskbedömning innan ni sätter igång med underhåll. Personalen som utför underhållet måste ha rätt skyddsutrustning och utbildning för att genomföra ingreppet. Efter avslutat arbete skall det säkerställas att det verkligen är klart innan ni tar anläggningen i bruk igen. Vill ni ha hjälp av en fackman med allt detta kan ni läsa vidare på Swoosh. De stöttar er och tar fram besiktnings- och underhållsplaner.