panelarrow

7 aktier

Placera rätt

Förbättra servicen för era kunder

Alla företag försöker alltid att arbeta aktivt med att förbättra bland annat servicen till kunderna. Hur du gör det på bästa sätt kan se lite annorlunda ut beroende på vilken typ av företag du har.

Vilka kanaler finns för kundservice

Det finns olika verktyg för olika former av kanaler för kundservice du kan välja att använda, Dessa verktyg gör det snabbt och enkelt att svara kunder i samtliga kanaler. Det kan exempelvis röra sig om chatt, e-post eller sociala medier. Klicka er vidare här för att lära dig mer om verktygen som finns.

Ytterligare tips till ökad service

  • Ge kunderna möjligheten att kontakta dig på flera olika sätt. E-post, telefon eller varför inte via chatt.
  • Placera kontaktuppgifterna tydligt, kunden ska inte behöva leta efter dem. Det kan även vara bra om du har en FAQ-del, där du har svarat på de vanligaste frågorna som kunder ställer.
  • Behandla ärenden och svara så snart som möjligt och behandla alla kundärenden likvärdigt.
  • Ibland händer det att kunden glömmer varför de tagit kontakt. Du som företagare kan då underlätta genom att skicka med en sammanfattning. På det sättet får du fördelar genom ett effektivare samarbete, samt att kunden känner sig uppskattad och prioriterad.
  • Håll alltid det du har lovat kunden. Kunden ska känna sig trygg.