panelarrow

7 aktier

Placera rätt

Fördelar med molntjänster

Fler och fler företag väljer att använda sig av molntjänster i olika former. Det digitala utvecklingen som skett de senaste åren har skapat ett helt nytt sätt att lagra både programvaror och företagets dokument och filer vi nätet i någon form av molntjänst. Det kan vara ett oerhört kostnadseffektivt sätt och säkert sätt att använda sig av IT tjänsterna som företaget har behov av.

Att lagra i molnet

Viss kan det finns nackdelar med detta men i de flesta fall så är det enbart positivt för ett företag att använda sig av detta. Med en molntjänst så krävs det inte någon som helst lokal infrastruktur utan du investerar är enbart kopplad till driften av molntjänsten. Du betalar enbart för det som företaget använder. Du kan även enkelt öka den lagring som företaget har behov av. Eller skala ner om så skulle vara fallet.

Säkerheten i molntjänster

En av fördelarna är att ni som företag inte behöver tänka på säkerheten. Framförallt så finns det mer specialistkompetens och resurser för att använda sig av god IT-säkerhet i större datacentraler. Man behöver inte som företag fundera på detta med back-up utan det sköts av den som levererar den molntjänst som ni som företag väljer att skaffa. Även säkerhetsuppdateringar och uppdateringar av program sköts per automatik och är inget som man behöver lägga ner tid på.

Börjar med molntjänster

Det kan finnas en nackdel om man har en stor IT struktur i företaget som ska flyttas till en molntjänst. Helt klart så finns det fördel för den som startar upp ett företag att använda sig av detta. Samtidigt så när ni väl är igång och hela systemet fungerar så är det bara fördelar. Därför så är det viktigt att tänka långsiktigt så att den lösning som man väljer fungerar flera år framöver. Strategi är viktigt i mycket som ett företag gör, så även inom IT.