panelarrow

7 aktier

Placera rätt

Öka trivseln på jobbet

Redan på väg till arbetet känner du av hur du trivs. Knyter det sig i magen inför ytterligare en dag med konflikter eller blir du trött av bara tanken på att komma till det gråa och slitna kontoret? Kanske känner du istället glädje eftersom du jobbar i ett bra team, där miljön är välskött och inbjudande?

Alla har ett ansvar

Trivseln på jobbet beror på många saker, till exempel relationer till kollegor och chefer och om det råder ett öppet klimat där nya idéer är välkomna. Då vi är varandras arbetsmiljö har alla ett ansvar och kan påverka stämningen på arbetet. En arbetsplats präglad av tillit är bland det viktigaste för att du ska trivas. Både miljön inomhus och ute spelar stor roll och därför bidrar en fin och inbjudande arbetsplats till att du känner dig uppskattad. En inte alltför dyr lösning för kunna hålla en god standard är att anlita seniora tjänster. Klicka här för mer information.

Det lönar sig

Allt fler arbetsplatser har fått upp ögonen för hur viktig trivseln och arbetsmiljön är. Det leder till att sjukskrivningarna minskar, lönsamheten ökar och det blir trevligare på jobbet. Det bästa är att alla kan vara med att påverka och bidra till en ökad trivsel. Med delaktighet och inflytande lyfter ni arbetsplatsen tillsammans.